אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 עמוד הוצאות כיבוד ................................................................................................ 73 הוצאות לינה בארץ )כולל ארוחת בוקר( ............................................................... 73 היבטי מיסוי בגין ימי גיבוש לעובדים ................................................................... 74 הוצאות ביגוד .. .............................................................................................. 75 הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד ....................................................................... 76 הוצאות אחזקת טלפון נייד )סלולרי( ................................................................... 76 הוצאות אחזקת רכב ....................................................................................... 77 חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה ........................................... 81 חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ...................................................... 81 חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס ................................................... 81 חלק יא - ביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי ............................................................................................ 84 גיל פרישה .................................................................................................... 87 מבוטחים שאינם עובדים שכירים ....................................................................... 88 עובד עצמאי ............ ........................... ........................................................... 89 עיסוקים מעורבים והוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח ................ ......... ......... 92 חלק יב - דיני עבודה כרטיס עובד ................................................................................................. 102 חוק הודעה לעובד ) תנאי עבודה ( , תשס"ב 2002- ................................................. 102 מספר שעו ת העבודה בערבי חג ........................................................................ 103 תשלום עבור ימי חג . ....................................................................................... 103 עבודה ביום שבת ........................................................................................... 103 מילואים ....................................................................................................... 104 הריון ולידה ................................................................................................... 104 אימוץ ילדים .................................................................................................. 107 הודעה בכתב מעובד שהתפטר ......................................................................... 108 חובת דיווח על תאונת עבודה ............................................................................ 108 חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכ ר ..................................................................... 109 הודעה מוקדמת ...............................................................,............................. 109

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==