Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

ביטוח לאומי
זכאות לקצבת אזרח ותיק על אף שהות מהותית בחו”ל 25/5/2021
פגיעה בעבודה, הגמלה נקבעה לפי השומה שלאחר הפגיעה, בניגוד להלכות הארצי 27/4/2021
אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה 23/2/2021
דמי לידה בתקופת הקורונה, שינויי חקיקה מטיבים 22/1/2021
הכנסות משכר דירה למגורים, במסלול מס שולי – הופטרו מדמי ביטוח 28/12/2020
תיקון התקנה לקביעת יחס חלוקה בהכנסות בני זוג בעסק משותף 24/11/2020
אף שעבד כמנכ”ל בחברה בבעלות האב – אינו בעל שליטה וזכאי לדמי אבטלה 24/11/2020
הרחבת התוספת הראשונ ה בצו סיווג מבוטחים וקביע ת מעבידי ם 26/20/2020
ידועה בציבור – אין די בניהול זוגיות 2/10/2020
תיקוני חקיקה מקלים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, בתקופת הקורונה 29/9/2020
דין המענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בהיבט הביטוח הלאומי 27/8/2020
הסכם נורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות 25/8/2020
מענק לעידוד החזרת עובדים – השפעה על חבויות מיסוי של המעביד 25/8/2020
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה
דיווחי העובד והמעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה Download
קביעת תושבות בתקופת משבר הקורונה Download
נישום מייצג חייב בדמי ביטוח בגין הכנסותיו Download
הגדלת מקדמות במס הכנסה אינה משמשת בסיס לתשלום דמי פגיעה Download
לא תשולם קצבת אזרח ותיק רטרואקטיבית למי שביצע תיקון גיל Download
תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה למעסיקים ולעובדים בהיבט הביטוח הלאומי Download
מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (גברים ונשים) Download
מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה Download
תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה – בהיבט הביטוח הלאומי Download
משבר הקורונה – הבהרות לעצמאים ולשכירים Download
חוזר מעסיקים מס. 1458 ביטוח לאומי Download
דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה, דמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד לפני תקופת משבר הקורונה Download
הנחיות לקבלת דמי אבטלה Download
הכרעה שיפוטית: רווחי חברה משפחתית חבים בדמי ביטוח בידי בעלי המניות, בלא אבחנה למקורות ההכנסה Download
הידבקות או חשש מהידבקות בנגיף הקורונה – האם זו “פגיעה בעבודה” ? Download
תגמולי מילואים לעובד עצמאי לא יקוזזו מהפסדים עסקיים שנצמחו לו Download
השכר הקובע לדמי פגיעה נקבע לפי תלושי השכר, לאחר שהמבוטח הוכיח שמשך את כל המשכורת Download
דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם הפגיעה Download
המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם פיצוי בגין עיקולים שלא כדין Download
אמנה למניעת כפל מס אינה רלוונטית לעניין חיוב או פטור מדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות בחו”ל
הגעת לגיל הפרישה – יש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק אף אם לא קבלת פנייה מביטוח לאומי 24/9/2019 Download
תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה – רק למי שיש הכנסות עבודה/משלח יד 28/8/2019 Download
תקופת קבלת דמי אבטלה אינה מצטרפת לתקופת אכשרה לצורך דמי לידה לעובדת עצמאית 30/7/2019 Download
קיזוז חוב דמי ביטוח מגמלת נכות, הייתכן? 19/6/2019 Download
עקרת בית אינה זכאית לקצבת נכות כללית לראשונה, לאחר גיל הפרישה 28/5/2019 Download
לא ניתן להעתיק שומת פשרה במס הכנסה ניכויים, לשומת ניכויים ביטוח לאומי 2/5/2019 Download
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support