Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

ביטוח לאומי
חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה – הנחייות ליישום 24/6/2024
הכנסות משכ”ד למגורים שדווחו כפסיביות, ושונו בהסכם עם פקיד שומה להכנסות עסקיות לאחר מועד הפגיעה בעבודה – הגמלה החוסמת עדיין תקפה 24/6/2024
תקנות הביטוח הלאומי 11272 שיפוי מעסיקים 27/5/2024
ניתוק תושבות לפני גיל הפרישה עלול לשלול זכאות לקצבת אזרח ותיק 27/5/2024
האם הפסדים מועברים מקוזזים מבסיס ההכנסה לגמלת נכות מעבודה? 30/4/2024
תרומת יום הבראה 28/3/2024
גמלת נכות מעבודה – השכר הקובע לקצבת נכות 27/2/2024
חוזר ביטוח לאומי 17-12-23 חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג 12/2/2024
חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג – עד 7 שנים אחורנית ממועד הבקשה 29/1/2024
שהיה בחו”ל עלולה לשלול דמי אבטלה 24/12/2023
התיישנות לעניין הוצאת שומות ניכויים של ביטוח לאומי חוזר חדש 24/12/2023
ליברמן חוברת סוף שנת מס 2023 לקראת שנת 2024 11/12/2023
ביטוח לאומי- הודעה לעתונות 11/10/2023
פתיחת תיק ברשות המיסים אינה מבטיחה לעובד עצמאי זכות לדמי פגיעה 28/8/2023
בת זוג שכירה בעסק בעלה זכאית לדמי אבטלה ולידה, משהתקיימו יחסי עובד ומעסיק 24/7/2023
חלוקת הכנסות שכר דירה בין בני זוג עד 7 שנים אחורנית!! 27/6/2023
תביעה לקצבת נכות כללית תוגש לפני הגעה לגיל פרישה ולא גיל פרישה חובה 30/5/2023
מובטל השוהה בחו”ל עלול לאבד זכאותו לדמי אבטלה 24/4/2023
מעסיקה חויבה בפיצוי של 80,000 ש”ח בשל יחס כושל לעובדים עם מוגבלות 27/3/2023
אחריות וחיוב מעסיק, בגין עובד שזכאי לגמלה ולא שולמו בגינו מלוא דמי הביטוח במועד החוקי 27/3/2023
נכות רפואית בשיעור שעולה על 60%, אינה תנאי מספיק לאיבוד כושר עבודה המאפשר קבלת קצבת נכות כללית 27/3/2023
עודף תשלומי ביטוח לאומי שהושבו יוכרו כהכנסה – תיקון חקיקה בעקבות הלכת קירשבלום 27/3/2023
רכישה עצמית – סוף פסוק 23/2/2023
אביו של בעל שליטה, אינו בהכרח בעל שליטה, לעניין זכויות בהליכי חדלות פירעון 23/2/2023
נדחתה תביעה לשינוי שכר בסיס לגמלאות פגיעה בעבודה, שהוגשה בשיהוי של שנים 30/1/2023
הועסקה כנהגת מונית שכירה ותבעה דמי אבטלה 30/1/2023
קצבאות בגין אי כושר לעבודה מפוליסת ביטוח פרטית – חוייבו בדמי ביטוח גם אחורנית 26/12/2022
חוברת סוף שנה 2022 רחלי קוממי 20/12/2022
חוברת סוף שנה 2023 אליוט גלובל ישראל 20/12/2022
תושבות – המבחן אינו רק סיכום ימי שהיה אלא מבחן מירב הזיקות לישראל 29/11/2022
שליחי הוולט והביטוח הלאומי 29/11/2022
נפילה במדרגות יציאה מהבית – הוכרה כתאונת עבודה 27/10/2022
הקורונה אינה מהווה סטיה מ”גמלה חוסמת” 29/9/2022
הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו”ל אינן חייבות בדמי ביטוח 29/9/2022
בעל שליטה שכיר, חויב בחוב ביטוח לאומי של החבר 29/8/2022
הגדלת גמול מילואים, למי שהכנסתו “השוטפת” גדלה 26/7/2022
נשללה זכאות אלמנת מנוח שאינו תושב ישראל לקצבת שאירים 29/6/2022
פגיעה בעבודה, הגמלה שוב “חוסמת “ 22/5/2022
דמי ביטוח דווחו על בעל שליטה כתושב, למרות שאינו תושב, הוחזרו רק בעד 7 שנים אחורנית 25/5/2022
תביעת דמי לידה ממעסיקים נוספים, לאחר קבלת גמלה אוטומטית, אושרה אף שהוגשה “בשיהוי “ 26/4/2022
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support