תביעות להפרשי גמלאות

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

כאשר מעסיקים משלמים לעובדים הפרשי שכר לתקופות קודמות או בונוסים וכיוצא באלה עליהם להסב את תשומת לב העובדים על זכאותם האפשרית לקבל תוספת לגמלאות מחליפות שכר שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) כגון: דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה, גמלה לשמירת הריון, דמי תאונה, דמי אבטלה וקצבת נכות  מעבודה, או לתבוע כמעסיק גמלה בעבור העובדים כגון: תגמולי מילואים.

תביעות של עובדים להפרשי גמלאות מחליפות שכר אפשר לתבוע במקרים הבאים:

  • 1. כאשר המעסיק שילם לעובד הפרשי שכר בשל תקופות קודמות כגון: הפרשי דרגה, הסכמי שכר, הפרשי שעות נוספות וכו’, והפרשי השכר שייכים גם לרבע השנה שקדם למועד האירוע.
  • 2. כאשר שולם לעובד “תשלום נוסף” שנפרס אחורה לרבע השנה שקדם למועד האירוע שבגינו הוא זכאי לגמלה .

מהו תשלום נוסף? בהתאם לתקנות  הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ”ה -1995, מוגדר “תשלום נוסף” כשכר המשולם לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, כגון: בונוס, דמי הבראה שנתיים, ביגוד שנתי, משכורת יג’, מענק השתתפות ברווחי המעסיק, החזר ביטוח חובה וכו’ .

החל מינואר 2003 , נקבע בתקנות כי אם  שיעורו של התשלום הנוסף  25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של העובד, התשלום הנוסף יחולק לשנים עשר והסכום המתקבל מהחלוקה  האמורה ייזקף לשכר החודש שבו שולם ולכל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו (חישוב זה נכון כאשר העובד עבד בכל שנים עשר החודשים האמורים).

 אם שיעורו של התשלום הנוסף נמוך מ- 25%  מהשכר החודשי הרגיל, יצורף לשכר החודשי הרגיל        בחודש שבו שולם.

מאחר ופריסת “התשלום הנוסף” או הפרשי השכר מגדילים את השכר החודשי בחודשים האמורים, אפשר לתבוע הפרשי גמלאות מחליפות שכר כפי שרשום לעייל, תוך מגבלת השיהוי המוגדרת  בסעיף 296 לחוק (בדרך כלל  עד 12 חודשים).

באשר לתשלום הפרשי מילואים אפשר לתבוע את התגמול ללא מגבלת שיהוי (לשירות מילואים שמיום 1 בינואר 1992 ואילך).

הפרשים בגין ביקורת ניכויים– בתנאים מסוימים אפשר לתבוע הפרשי גמלה גם בעקבות ממצאי ביקורת ניכויים שעורך המל”ל  למעסיק.

כל דוח ביקורת ניכויים כולל תזכורת למעביד בדבר חובתו ליידע את העובדים על זכאותם לתבוע הפרשי גמלה, על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה ), התשס”ב- 2002.

בעניין האפשרות לעובד להגדיל את גמלתו כאמור כפועל יוצא משומת ניכויים שהוצאה למעבידו  והשלכות הנובעות מכך, לעובד ו/או למעסיקו- נרחיב בשבועות הבאים.

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות  הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support