שיעור המע”מ 18% החל מיום 2 ביוני 2013

משה כדר עו”ד (רו”ח)

 הכותב: משה כדר עו”ד ורו”ח, חבר בקבוצת אליוט ישראל

שיעור המע”מ נגזר ממועד החיוב במע”מ.

להלן יובאו עקרונות היסוד הפרקטיים לשם יישום והכנה לקראת שינוי שיעור מע”מ.

עסקאות טובין – נכסים (למעט נדל”ן), לרבות נכסים בלתי מוחשיים

מועד החיוב הוא בעת מסירת הטובין. מכאן עולה כי טובין שנמסרו פיזית ו/או הועמדו לרשות הקונה עד ליום 1/6/2013 יחול עליהם מע”מ בשיעור 17%, אף אם החשבונית יצאה בפועל לאחר תאריך 2/6/2013.

לעומת זאת, מי ששילם את מלוא התמורה, טרם קבלת המוצר/נכס, החבות תיקבע בהתאם למועד המסירה, בהתעלם מעובדת התשלום מראש, שכן הדגש הוא לגבי מועד המסירה.

סעיף זה רלוונטי למוצרי הטובין השונים, כגון : מוצרי חשמל, מוצרי צריכה אחרים, רהיטים, רכבים מכל הסוגים, מכונות וציוד.

 עסקאות שירות – נותני שירותים

 ככלל לאור תיקון 42 לחווק מע”מ רוב נותני השירותים עברו לדיווח במע”מ על בסיס מזומן, ולכן שיעור המע”מ יקבע עפ”י מועד קבלת התמורה בפועל– עד ליום 1/6/2013 שיעור של 17% ולאחריו 18%.

מכאן עולה גם, שככל שניתנים שירותי ריטיינר שוטפים, כי אז בגין השירות שעליו שולם עד ליום 1/6/2013 יחול מע”מ 17% ולאחר מועד זה יחול מע”מ בשיעור 18%.

ככל שמדובר בשירות הניתן בחלקים (שרותי מים, חשמל, טלפון, ניקיון, דמי ניהול בית וכו’) הרי ששיעור המע”מ של 17% יחול בגין מרכיבי השירות שניתנו לפני 2/6/2013, ושיעור המע”מ החדש יחול לגבי מרכיבי השירות שניתנו לאחר 1/6/2013, בהתאמה.

 יבוא טובין (לרבות נכסים בלתי מוחשיים)

מועד החיוב בגין עסקאות יבוא הינו בעת שחרור הטובין מרשויות המכס. לפיכך על טובין שישוחררו מרשויות המכס לאחר 1/6/2013 יחול מע”מ בשיעור של 18%.

עסקאות מקרקעין ועבודות בנייה לרבות רכישת נדל”ן

בעסקאות נדל”ן חל החיוב במועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או רישומם לטובת הקונה, או מועד התשלום, כמוקדם מבין השלושה.

לפיכך כל מי שרכש דירה או משרד, ורשאי כבר לאכלס הנכס עוד לפני 2/6/2013 יחול מע”מ בגין כל מחיר העסקה בשיעור של 17%. בגין תשלומים ששולמו בפועל ע”י הקונה לפני המועד  2/6/2013 יחול מע”מ בשיעור של 17%, על יתר התשלומים שלאחר 1/6/2013 יחול מע”מ בשיעור 18%.

בעבודות בנייה (קבלן מבצע – ביוב, חפירה, מיזוג אויר וכדו’) מועד החיוב במע”מ הינו בסיום העבודה או העמדת המקרקעין, נשוא העבודה, לרשות הקונה. ושוב, ככל שהמקרקעין ימסרו לקונה או לרשותו לפני 2/6/2013 יחול על העבודה מע”מ בשיעור 17% ואילו עבודות שיסתיימו לאחר מועד זה יחויבו בשיעור מע”מ של 18%.

תשלומים ע”ח עבודות בנייה שטרם נסתיימה עד ליום 1/6/2013 יחויבו בשיעור מע”מ של 17%.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support