שיעור הזיכוי ממס בגין תרומה של חברה יהיה ע”פ שיעור מס החברות לאותה שנה גם אם לחברה התורמת שיעור מס נמוך יותר. במקרה של חברה משפחתית יכול הזיכוי להגיע אף ל-35%.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה :

מפעל מאושר תורם בשנת 2008. התרומה מוכרת כולה לסעיף 46.

  • א. האם הזיכוי הוא 27% לפי שיעור המס בסעיף 126 או לפי שיעור המס החל על החברה , 25% לדוגמא.
  • ב. האם הזיכוי דומה גם במקרה של חברה משפחתית ?

תשובה :

סעיף 46:

 אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 380 ש”ח [בשנת 2007] לקרן לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה – אם הוא יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) מסכום התרומה – אם הוא חבר-בני-אדם (עד תיקון 147 נאמר:35% מסכום התרומה יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה), ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת מס פלונית בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה או על 4,013,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם [עד תיקון 154 נאמר: או על 2,218,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך שביניהם] (להלן – התקרה לזיכוי); סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי.

לפיכך חברה תהיה זכאית לזיכוי בגובה מס חברות לאותה שנה דהיינו בשנת 2008 – 27%.

ביחס לחברה משפחתית הדבר אינו פשוט כל כך שכן יש לבחון האם היחיד נישום מייצג  הוא הזכאי לזיכוי וכך למעשה זה יכול להיות אפילו 35%.אין הדבר נקי מספיקות

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support