שינוי שיטת הדיווח למע”מ – דיווח מקוון

מהפך דרמטי בדיווח למעמ החל בשנת 2010. ריכזנו עבורכם את עיקרי השינויים באמצעות לקט של שאלות נפוצות שעלו על ידי ציבור העוסקים;

שוני סמואל , רו”ח

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010) וכחלק מהמאבק של רשות המיסים בתופעת החשבוניות הפיקטיביות, הגורם לטענתם לנזק של מיליארדי שקלים מידי שנה לקופת האוצר, החל מ- 1.1.2010 יוצא לדרך מהפך בדיווח השוטף של העוסקים לשלטונות מס ערך מוסף.

על מי חלה חובת הדיווח המקוון?

החל מ- 1.1.2010:

  • – עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2009 היה למעלה מ- 4 מיליון ₪ והחייבים לנהל מערכת הנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה. עוסקים אלה צפויים לקבל מכתבי הבהרה לקראת סוף 2009.

החל מ- 1.7.2010:

  • – על עוסקים החייבים כיום בדיווח על בסיס שנתי (עוסקים באילת ויהלומנים) שמחזור עסקאותיהם למעלה מ- 4 מיליון ₪.
  • – מלכ”רים אשר העסיקו בשנת 2009 מעל 600 עובדים.

החל מ- 1.1.2011:

  • – על עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו למעלה מ- 1 מיליון ₪ או החייבים לנהל מערכת הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.
  • – מלכ”רים אשר העסיקו בשנת 2010 מעל 300 עובדים.

החל מ- 1.1.2012:

  • – על כלל ציבור העוסקים, המלכ”רים והמוסדות הכספיים.

 מה יכלול הדיווח המקוון למע”מ?

הדוח המקוון יוגש כתוספת לדוחות השוטפים המוגשים על ידי העוסקים, ויכלול את פירוט מלוא התשומות והעסקאות של העוסק הן בדוחות לתשלום והן בדוחות של החזר.

  כיצד ישודר הדוח למע”מ?

מידי חודש יחויבו העוסקים להעביר לרשות המיסים קובץ במבנה 874 PCN, הקובץ יופק ממערכת הנהלת החשבונות, ולצורך שידורו למע”מ ידרשו העוסקים להצטייד בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת באישור המדינה, כפי שיפורט בהמשך באתר רשות המסים.

בהזדמנות זו נציין כי לא כל תוכנות הנהלת החשבונות מסוגלות להפיק את הקובץ הנ”ל, תוכנות הפועלות בסביבת DOS כנראה לא בעלות יכולת להפיק את הקובץ, באחריות כל עוסק לוודא מול בית התוכנה עימו עובד שהתוכנה שברשותו יכולה לעמוד בדרישות החדשות של רשות המסים. רצוי להיערך לכך לפני תום שנת המס.

האם יחול שינוי בחשבוניות שיצאו ללקוחות?

במסגרת שינוי שיטת הדיווח, חשבוניות המס המוצאות על ידי העוסק, יכללו גם את מספר העוסק של הלקוח.  חשבוניות שלא תכלול את מספר העוסק של הלקוח תחשב כלא תקינה והלקוח לא יוכל להשתמש בה לקיזוז מס התשומות!

כמו כן, רשות המיסים  תקצה מספרי חשבוניות לעוסקים ולפיכך יש להיערך לשמירת מספר אסמכתא נוסף בתוכנה.  הקצאת

מספרי החשבונית על הרשות תחול רק מיום 1.1.2011, יתכן כי הרשות צפויה לדחות את תחולת ההוראה לשנת 2012.

אני מדווח במסגרת איחוד עוסקים, אילו הוראות חלות עלי?

במקרה של איחוד עוסקים, כל אחד מהעוסקים הנכללים באיחוד יגיש דוח שנתי מסכם של העסקאות והתשומות עם גורמים מחוץ לאיחוד העוסקים ועם העוסקים הרשומים עימו באיחוד.

הערות ודגשים נוספים:

  • – גוף אשר לא דיווח לפי הדרישות כאמור ישא באחריות פלילית ודינו מאסר שנה.
  • – תשומות קופה קטנה ניתן יהיה לדווח במרוכז בשורה אחת ובתנאי שסך תשומות אלו לא יעלה על הגבוה מבין 2% מסך התשומות המשודרות בקובץ לבין 2,000 ₪.
  • – עסקה שסכומה לפני מע”מ גבוה מ- 5,000 ₪ תדווח בנפרד. עסקאות שסכומן נמוך מ- 5,000 ₪ ידווחו ברשימה מרוכזת אחת.

אנו ממליצים לכלל ציבור העוסקים המועמדים להכנס לתחולת החוק כבר ליצור קשר עם חברות התוכנה ולוודא שהתוכנה עומדת בדרישות החוק. אנו עומדים לרשותכם במתן הסברים נוספים הארות והבהרות

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support