קצבת נכות לעקרת בית

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

עפ”י חוק הביטוח הלאומי, מבוטחים בביטוח נכות כללית, כל תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה. החוק מבחין בין אישה נכה מבוטחת לבין אישה נכה עקרת בית.

אישה נכה, תושבת ישראל יכולה להגיש תביעה לקצבת נכות כללית:

  • כעקרת בית נכה, (לגביה יבוצע מבחן כושר תפקוד במשק בית) .
  • או כנכה (שכירה או עצמאית) לגביה יבוצע מבחן כושר ההשתכרות מיגיעה אישית.

עקרת בית נכה

עקרת בית הינה ככלל: תושבת ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה (62), שאינה עובדת, נשואה או ידועה בציבור, שבעלה או בן זוגה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים.

עקרת בית נכה הינה  ככלל: עקרת בית  שעקב ליקוי רפואי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית, למעט מי שעבדה כשכירה או כעובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב- 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה – למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).

קביעת דרגת אי כושר לתפקד במשק בית

בהתאם לחוק, דרגת אי הכושר לגבי כל מבוטח נכה, נבחנת ביחס לשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74%,  ו-100% (75% ומעלה שווה ערך ל – 100%).  לעניין קביעת דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית, תינתן הדעת באיזו מידה ליקויה של עקרת הבית משפיע על כושרה לתפקד במשק בית רגיל. כושר התפקוד של עקרת הבית נבדק במכונים מיוחדים להערכה תפקודית. יצוין כי דרגת נכות רפואית הפחותה מ – 50% שוללת זכאות בקצבת נכות.

סכומי קצבת הנכות

סכומי קצבת הנכות לעקרת הבית נקבעים בהתאם לדרגת אי- הכושר לתפקד במשק בית שנקבעה לה:

  • עקרת בית שנקבעה לה דרגת אי-כושר לתפקד במשק בית בשיעור העולה על 74%- זכאית לקצבת נכות חודשים מלאה (2,299 ₪). אם היא אינה שוהה במוסד ונקבעו לה 50% נכות רפואית לפחות- משולמת לה קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן) בסכום שבין 247 ₪ ל -366 ₪, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לה.
  • עקרת בית נכה שנקבעה לה דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל- 74%, זכאית לקצבת נכות חודשית יחסית לאמור לעייל.

תוספת בעד ילדים (“תלויים”)

עקרת בית נכה זכאית לתוספת בעד ילדיה, אבל אינה זכאית לתוספת בעד בן זוגה.  התוספת בעד הילדים משולמת רק בעבור שני הילדים הראשונים.

התוספת בעד כל אחד משני הילדים הראשונים, שיעורה הוא 40% מהקצבה הבסיסית המשולמת לעקרת הבית הנכה, כלומר בעבור כל ילד התקרה הינה 919 ₪ (כל הסכומים לעייל – מיום 1.1.2013).

הפחתת הקצבה

עקרת בית נכה המקבלת תוספת בעד הילדים, ויש לה הכנסה שלא מעבודה- ינוכה מהתוספת בעד הילדים (בלבד) כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

ההפחתה תבוצע מסכום הקצבה התאורטי המירבי לעקרת בית נכה +תוספת ילדים, ולעולם לא תקטין את קצבת הנכות של המבוטחת עצמה בפועל.

מעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה

עקרת בית נכה אשר קבלה קצבת נכות כללית, והגיעה לגיל פרישה (62) זכאית לקצבת זקנה אף אם לא השלימה תקופת אכשרה כלל.  קצבת הזקנה, לא תפחת מקצבת הנכות האחרונה שקבלה.

ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ.

לפרטים ניתן לפנות לרו”ח אורנה צח (גלרט), למר חיים חיטמן ולרו”ח (משפטן) ישי חיבה

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support