פריסת חשבוניות בגין תמורה ממכירת עסק המתקבלת לשיעורין

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

בעלי עסק מכרו את עסקם. בהסכם שקיבל תוקף בימ”ש נמכר הציוד, המלאי, המוניטין וכו’ ב-300,000 ש”ח, כולל מע”מ. התמורה תתקבל ב-40 תשלומים שווים של 7,500 ש”ח. נקבע בהסכם כי חשבוניות יוצאו מהם לקונה כדין.

האם אפשר יהיה להוציא את החשבוניות לאורך 40 החודש ?

בהנחה ולא יסכים הקונה לתת את התמורה בגין מלוא המע”מ בעת תשלומו האם יש דרך בה לא יצטרכו להוציא את המע”מ מכיסם בדיווח בחשבונית אחת על כל המכירה ?

 

תשובה:

 

ההוראות סעיף 22 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975.קובעות כי:

  “במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים – חל החיוב על כל חלק שנמכר. לענין זה – “מסירה” כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, התשכ”ח-1968.”

ולכן לא ניתן לחייב במע”מ על בסיס מזומן.

אולם,

ישנה אפשרות לבקש במסגרת העסקה כי יחול סעיף 20 לחוק, הקובע כי:

  “שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, למעט לגבי עסקת אקראי כאמור בפסקה (3) בהגדרה “עסקת אקראי”, שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים במס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונה וכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע”

סעיף 20 מאפשר למעשה להטיל את תשלום המס על הקונה, כך שבמקרה דנן זה מאפשר לפתור את הבעיה התזרימית אצל המוכר.

מחלקת מיסים

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support