מיסוי בינלאומי – הטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

ביום 13 מרץ 2008 פורסמה הודעה רשמית מטעם משרד האוצר ומשרד הקליטה, לפיה שינויים משמעותיים נרחבים צפויים בכל הקשור להטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. זאת, לרגל חגיגות ה- 60 למדינת ישראל.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 13 מרץ 2008 פורסמה הודעה רשמית מטעם משרד האוצר ומשרד הקליטה, לפיה שינויים משמעותיים נרחבים צפויים בכל הקשור להטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. זאת, לרגל חגיגות ה- 60 למדינת ישראל.

ע”פ הפרסום, המדובר ברפורמת מס בתחום זה, המיועדת לעודד הגירה לארץ של אוכלוסיות אלה. גם כיום נהנים עולים חדשים ותושבים חוזרים מפטורים והקלות מס. אולם, השינויים הצפויים אמורים לכלול בין היתר, את הצעדים הבאים:

  • § כיום, הפקודה מקנה פטור ממס למשך 5 שנים על הכנסות פאסיביות הקשורות לנכסים שנרכשו מחוץ לישראל (דיבידנד, ריבית, תמלוגים, שכ”ד, קצבה) ע”י עולה חדש, בטרם עלה לישראל ו- 10 שנים על רווחי הון הנובעים מנכסים אלה. בנוסף ישנו פטור של 4 שנים על הכנסה עסקית, אם מקורה בעסק שנוצר במהלך 5 שנים שטרם העלייה לישראל. ע”פ הרפורמה המוצעת, ההקלות שלעיל הניתנות לעולה חדש, יוחלפו בפטור כולל ל- 10 שנים ביחס לרווח או הכנסה שנוצרו לעולה החדש מחוץ לישראל. רווח או הכנסה כאמור יכללו לא רק הכנסות פאסיביות כבעבר אלא כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל, לרבות שכר עבודה ומשלח יד שמקום הפקתם מחוץ לישראל. פטור זה יכלול למעשה, למשך התקופה האמורה, גם הכנסות מחוץ לישראל בשל נכסים שנרכשו לאחר שהפך לתושב ישראל.
  • § פטור מחובת הדיווח לרשויות המס בישראל ביחס לנכסים וההכנסות האמורים החוסים תחת הפטור.
  • § ע”פ עקרון השליטה והניהול הקבוע בפקודה, חברה שנוסדה בהתאם לחוק זר עלולה להיחשב לתושבת ישראל אם השליטה והניהול על עסקיה מתבצעים מישראל (ראה גם מבזקינו מס’ 202 ו- 21). ע”פ ההצעה, לא יחול עקרון זה לעניין תושבות מס בישראל של חברה, אף אם השליטה על עסקיה וניהולם יתבצעו מישראל ע”י אותו עולה (בתנאי שזה היה המצב העובדתי טרם עלייתו ארצה).
  • § “תושבים חוזרים” אשר שהו מחוץ לישראל 10 שנים או יותר אמורים ליהנות ממעמד חדש – “תושב חוזר שיסווג כעולה חדש למטרות מס הכנסה“. כך, תושבים חוזרים אשר יעמדו בהגדרת מעמד זה לצורכי מס, יוכלו ליהנות מהטבות זהות לאלו המוקנות לעולים חדשים. יצוין, כי מוצע להחיל הוראת שעה למשך שנתיים (2008 – 2009), במהלכה תושבים חוזרים יהיו זכאים למעמד האמור כשל עולה חדש, אם שהו מחוץ לישראל במשך 5 שנים, ובלבד שהיו תושבי חוץ ביום 1 ינואר 2008 (כיום תושבים חוזרים זכאים ל- 5 שנים פטור ממס על הכנסות פאסיביות מסוימות, אם היו תושבי חוץ במשך 3 שנים).
  • § ע”פ הפרסום תכלול הצעת החוק “תקופת הסתגלות” מיוחדת של שנה, לפיה יחידים כאמור, אשר העתיקו את מקום מושבם לישראל, יהיו זכאים שלא להיחשב לתושבי ישראל לצורך מס במהלך שנה זו, וכך, יוכלו להחליט באופן מושכל האם ברצונם להפוך לתושבי ישראל.

רפורמה זו מביאה לידי ביטוי את רצונו של המחוקק לפתוח את דלתות המדינה בפני אוכלוסיות אלו, מן הראוי כי תפיסתו הליברלית הראויה של המחוקק תיושם בפועל. לפיכך, לגישתנו, על הרשות לאמץ עקרונות ליברליים בבוחנה סוגיות הקשורות בנושא:

•1.       בחינת הזכאות לפטור תהיה ע”פ שנות התושבות מחוץ לישראל, בהתאם להוראות האמנה, ולא ע”פ הוראות הדין הפנימי.

•2.       מועד ניתוקו של אדם מישראל לצורך מתן ההטבות יבחן באופן מקל תוך בחינת כוונתו ביום עזיבתו בפועל את ישראל, ללא יישום “תקופת ניתוק”, של “שוטף + שנה” או “שוטף + שנתיים”.

בעקבות הפרסום האמור נראה, כי תחולת הטבות המס ע”ב הוראות הפקודה הקיימות צפויה לעבור שינוי נרחב. אולם, יש להדגיש, כי בשלב זה, המידע שניתן הוא כללי ביותר ונעדר מאפיינים משפטיים. מחד, הוא נותן אך מושג כולל לגבי הרפורמה הצפויה ומאידך, הוא מעלה שאלות מהותיות ביחס ליישומן של ההוראות הנדונות.

לפיכך, מומחי מס בישראל מצפים לנוסח העדכני של הצעת חוק שכזו, לכשתוצג ותפורסם באופן רשמי ע”י הכנסת.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support