“מבצע” להטלת חובות דמי ביטוח לאומי של חברה על בעלי השליטה באופן אישי!!!

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

המוסד לביטוח לאומי (להלן- המל”ל) יצא בימים האחרונים במבצע רחב היקף ובו דרישה מבעלי שליטה בחברות לדאוג להסדרת חובות מתמשכים של תשלומי ניכויים של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן – דמי ביטוח)  בגין עובדיהן. במידה ולא יעשה כך מיידית, המל”ל מודיע כי  הללו יגבו מבעל השליטה אישית !!!

נצטט כלשונה חלק מהודעת המל”ל לבעל שליטה בחברה כאמור, אשר הגיע אלינו בבהילות:

  • “…על פי המידע שבידנו החברה שהנך נמנה עם בעליה אינה משלמת באופן עקבי את דמי הביטוח ו/או כלל אינה משלמת את דמי הביטוח כמתחייב מכוח חוק הביטוח הלאומי.
  • אי תשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי כאמור לעיל, מקנה למוסד לביטוח לאומי את מלוא הזכות לשנות את מעמדך מעובד שכיר של החברה לעובד עצמאי באופן כזה שלא תוכל עוד להסתתר מאחורי האישיות המשפטית הנפרדת של החברה. (ההדגשה אינה במקור)
  • שינוי מעמד זה יקנה לנו בין היתר, אפשרות להפעיל נגדך, באופן אישי פעולות אכיפה והוצאה לפועל לרבות קיזוזי גמלאות שהנך מקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

בטרם נבצע השינוי אנו נאפשר לך, כהזדמנות אחרונה, להסדיר את חוב חברתך למוסד לביטוח לאומי. (ההדגשה במקור).

  • במידה  שלא תענה לדרישתנו זו תוך 14 ימים, יבוצע שינוי המעמד.
  • אין באמור … כדי לפגוע בזכות ו/או טענה נוספת נגד חברתך ו/או נגדך לרבות בדיקת היבטים פליליים בהתנהגות המצויינת לעיל”

נציין כי גישה זו של המל”ל נסמכת על פסק דין בביה”ד האזורי לעבודה בעניין מזוז, שקיבל חיזוק סופי בפסק דינו של ביה”ד הארצי לעבודה (עב”ל 41787-10-10 אשר ניתן זה עתה, ביום  12.7.2012), ואשר הטיל חובת תשלום אישית על בעל המניות בחברה, בגין חובותיה של החברה למל”ל.

אנו ממליצים לבעלי שליטה שקבלו דרישות כאמור, או אלו הצפויים לקבל דרישה כזו, להזדרז ולפנות למשרדנו לקבלת תמיכה מקצועית, בהדיפה או צמצום של דרישות המל”ל מהם באופן אישי.

מיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע”י אורנה צח (גלרט) רו”ח, חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה ממשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support