מבוטח שחוייב בדמי ביטוח כעובד עצמאי הוכר כמבוטח לעניין פגיעה בעבודה למרות שלא נרשם במועד

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 9/7/2012 קיבל בית הדין האזורי לעבודה (ב”ל 2416-06-11) את תביעתו של יצחק חג’אג’ (להלן: המבוטח) וקבע כי למרות שהמבוטח לא נרשם במועד כעובד עצמאי, הרי בנסיבות המקרה יש לראותו כעובד עצמאי לעניין פגיעה בעבודה.

בסיס חוקי

סעיף 77(א) לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) מתנה זכאות עצמאי לגמלאות בשל פגיעה בעבודה בכך שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) כ”עובד עצמאי”, או שעשה את המוטל עליו כדי להירשם.

תקנות הביטוח הלאומי קובעות מצבים בהם ייחשב מבוטח כרשום.

רקע עובדתי

ביום 31/5/2010 המבוטח הגיש למל”ל תביעה לתשלום דמי פגיעה כיוון שלטענתו הוא נפגע במסגרת עבודתו כעצמאי. המל”ל דחה את תביעתו בהתאם לסעיף 77(א) לחוק מאחר ולא

פנה למל”ל להירשם כעובד עצמאי, לפני הפגיעה.

מוצגת להלן השתלשלות האירועים על פי פסק הדין:

  • ביום 22/12/2009 התקבלה במל”ל שומת מס הכנסה לשנת 2008 ממנה עולה כי למבוטח היו הכנסות חייבות כעצמאי בסך 22,851 ₪ וכשכיר בסך 79,513 ₪.
  • ביום 27/1/2010 המל”ל שלח למבוטח מכתב לברור מעמדו, לרבות פירוט מקורות ההכנסה והיקף שעות העבודה. במכתב הובהר כי המבוטח אינו מבוטח לענף נפגעי עבודה כעובד עצמאי בתקופה הנ”ל.
  • בהיעדר תגובת המבוטח, המל”ל שלח למבוטח ביום 6/4/2010 פנקס תשלומי דמי ביטוח כעצמאי ומכתב שבו פורט חישוב דמי הביטוח שעליו לשלם.
  • ביום 19/4/2010 נפגע המבוטח בתאונה במסגרת עיסוקו.
  • ביום 17/6/2010 נתקבל במל”ל דו”ח רב שנתי שבו דיווח המבוטח כי החל מיום 1/7/2008 הוא עובד כעצמאי בהיקף של 20 שעות שבועיות (ובשל כך עונה על הגדרת “עובד עצמאי” בחוק). באותו יום המבוטח שילם 3 תשלומים על חשבון חובו, וביום 22/6/2010 ערך הסדר תשלומים על יתרת החוב.

הדיון בבית הדין נסב סביב השאלה – האם הודעת המל”ל מיום 6/4/2010 מהווה רישום.

דיון והכרעה

  • אין שאלה שטכנית לא בוצע רישום.
  • בית הדין בוחן את התכלית הביטוחית של ענף נפגעי עבודה. לדעת בית הדין “מטרת העל” של החוק היא ליצור מצב שבו רוב האוכלוסייה מבוטח וזכאי לגמלה.
  • המל”ל עצמו סיווג את המבוטח כעצמאי בטרם הפגיעה ואף שלח לו הודעה ופנקס מקדמות כעצמאי. כתוצאה ממהלך זה המבוטח סבר שהוא רשום כעובד עצמאי ולכן המל”ל צריך לבחון את תביעתו להכרה בפגיעה הנטענת כפגיעה בעבודה.
  • בשונה מעמדת המל”ל, קובע בית הדין כי ייתכן מעמד של מבוטח כעובד עצמאי גם ללא הרישום הטכני המחוייב בחוק.
  • בכל אופן ולמרות קבלת התביעה בבית הדין וקביעת מעמד המבוטח כעובד עצמאי, מורה ביה”ד למל”ל לבחון את חישוב הגמלאות בעקבות התאונה בעבודה, תוך התחשבות בהוראות סעיף 366 לחוק השולל תשלום גמלאות באופן חלקי או מלא ממבוטח שקיים לו חוב בדמי ביטוח למל”ל העולה על תקופות מסויימות (ראה מבזק מס 342 מיום 18.03.2010).

מהמוסד לביטוח לאומי נמסר למשרדנו כי פסק הדין נבחן עתה ביסודיות על ידו, לרבות השלכותיו, ובהתאם ישקול אם לערער לביה”ד הארצי, או לחילופין לאמץ את החלטת ביה”ד גם במקרים אחרים.

(בשולי הדברים נעיר כי המל”ל נענה לבקשת המייצגים המקושרים לקובץ ייצוג לקוחות, ובעת רישום מיוצג חדש, המל”ל מאפשר למייצג רישום מיידי של המבוטח כעובד עצמאי, עוד טרם התקבל ייפוי הכוח החתום במשרדי המל”ל).

  

        

  

  

  

  

מיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע”י אורנה צח (גלרט) רו”ח, חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה ממשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support