הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

הקלות מס מרחיקות לכת לעולים חדשים ותושבים חוזרים – עד 10 שנות פטור מס על הכנסות בחו”ל

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

א.  לאחרונה אישרה הכנסת חקיקה אשר מעניקה הקלות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים. ההקלות שאושרו כוללות, בין השאר, מתן פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל.

ב.  ההקלות יחולו על כל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית, מדיווידנד, משכירות, מעסק, ממשלח יד וממשכורת – שמקורן בחו”ל וכלה ברווחי הון במכירת נכסים שמצויים מחוץ לישראל.

ג.   מטרת הרפורמה היא לעודד עלייה לישראל ולהשיב הביתה מאות אלפי ישראלים החיים בחו”ל, תוך הסרת חסמי מס משמעותיים.

ד.  הצעת החוק שאושרה, מרחיבה, מפשטת ומפרטת שורת הקלות ממס ומדיווח, שיחולו על עולים חדשים ותושבים חוזרים שיסווגו כעולים לצורכי מס הכנסה והכל בקשר להכנסותיהם שמופקות מחוץ לישראל. להלן פירוט :

  1. הענקת פטור ממס לכל סוגי מקורות ההכנסה בחו”ל לתקופה של 10 שנים

ע”פ הדין הקיים, ניתן פטור ממס למשך 5 שנים רק על הכנסות פאסיביות מנכסים שרכש בחו”ל (ריבית, דיווידנד, קיצבה, תמלוגים ודמי שכירות) וכן זכאות לפטור למשך 4 שנים על הכנסות מעסק ובתנאי שהעסק היה פעיל לפחות 5 שנים טרם עלייתו. עם זאת ובמקביל, קובע הדין הקיים פטור ממס רווחי הון למשך 10 שנים, בגין מימוש הנכסים וההשקעות בחו”ל שהניבו את אותן הכנסות פטורות.

במסגרת התיקון מוענק פטור לכלל הכנסותיו של העולה, המופקות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מיום עלייתו לישראל, באופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מקורן במימוש נכסים והשקעות בחו”ל ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל

  1. הרחבת ההקלות במיסוי לתושבים חוזרים

קביעת מעמד מיסויי חדש “תושב חוזר שיסווג כעולה לצורכי מס הכנסה” למי שהיה תושב חוץ לפחות 10 שנים מהמועד שעזב את ישראל (להלן – “תושב חוזר ותיק”). מעמד זה ירחיב את ההקלות ממס הניתנות כיום לתושב חוזר וישווה אותם להקלות המוענקות לעולה חדש (להלן ועפ”י ההגדרה בחוק – “תושב ישראל לראשונה”).

כדי לעודד חזרתם של ישראלים במסגרת מבצע משרד הקליטה לשנת ה-60, נקבע, כהוראת שעה, כי בין השנים 2007 – 2009, התקופה שתזכה את היחיד להיחשב “כעולה לצרכי מס הכנסה” תעמוד על 5 שנים בלבד, אם נחשב תושב חוץ ביום 1 בינואר 2007.

  1. קביעת מסלול התאקלמות

מתן תקופת הסתגלות בת שנה אחת ממועד הגעתו ארצה של היחיד אשר בה, לבקשתו, לא יחשב תושב ישראל לצרכי מס הכנסה. לאחר תקופת הסתגלות זו, יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת לגבי מקום מושבו.

  1. קביעת פטור ממס לחברות המנוהלות על ידי עולה או על ידי תושב חוזר ותיק

חברות הנשלטות על ידי עולים או תושבים חוזרים ותיקים לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל. הוראה זו מטרתה להסיר את חוסר הוודאות של יחידים שבחרו לקבוע את מרכז חייהם בישראל, בשאלה האם החברה בה הם מחזיקים הפכה תושבת ישראל ומשכך כפופה למס בישראל. כך, למעשה, לפי התיקון לחוק, הם יוכלו להפיק הכנסות הפטורות על פי הכללים גם במסגרת חברות בשליטתם, הפועלות בעולם כולו, בכפוף לכך שההכנסות אינן מופקות בישראל.

  1. קביעת פטור מחובת הדיווח על הכנסה שמקורה בחו”ל

היחידים והחברות שבשליטתם, לא יהיו חייבים בדיווח על נכסיהם והכנסותיהם הפטורים ממס.
יצוין כי, הכנסותיהם של העולים והתושבים החוזרים הותיקים מפעילות בישראל והשקעות בנכסים ישראליים, שיופקו לאחר עלייתם או שובם לישראל, יהיו חייבים בדיווח ויתחייבו במס בהתאם להוראות החוק הרגילות.

ה. להלן טבלה מסכמת את הדין הקיים לעומת הדין החדש:

סוג ההקלה

הדין הקיים                 דין חדש

סטאטוס

עולה חדש

תושב חוזר

עולה חדש ותושב חוזר ותיק שייחשב לעולה

פטור ממס על הכנסות פאסיביות

5 שנים

5 שנים

10 שנים

פטור ממס על רווחי הון

10 שנים

10 שנים

10 שנים

פטור ממס על הכנסות מעסק

4 שנים

  אין

10 שנים

פטור ממס על הכנסות ממשלח יד ומעבודה

אין

 אין

10 שנים

תחולה גם לגבי נכסים או פעילויות חדשות

אין

אין

יש

מסלול התאקלמות

אין

אין

יש

הקלה במבחן “השליטה והניהול”

אין

אין

יש

פטור מחובת גילוי ודיווח

אין

אין

יש

ו.   תיקוני חקיקה נוספים

שונה סיווגו של תושב חוזר רגיל כך שממצב שבו היה זכאי להקלות במס לאחר היעדרות של 3 שנים מישראל כתושב חוץ, שונתה התקופה לתקופה בת 6 שנים כתושב חוץ. המדובר בסל הטבות מצומצם : פטור ממס על רווחי הון ל – 10 שנים והכנסות פאסיביות מחו”ל לתקופה של 5 שנים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support