הערכות לקראת העלייה צפויה בשיעורי מס ערך מוסף ל 16.5%

כל הסימנים מצביעים כי הצעת הממשלה להעלאת שיעורי מס ערך מוסף מ 15.5% ל 16.5% תיכנס לתוקף בראשית חודש יוני 2009. היום הקובע יפורסם ברשומות. במהלך שנות קיומו של חוק מע”מ היו שינויים רבים בשיעורי המס. ברשימה זו אנו מתבססים על ניסיון העבר. במידה ויפורסמו כללים שונים נעדכן את ציבור לקוחותינו באתר האינטרנט

מערכת האתר

מה השפעת  העלייה בשיעורי מס ערך מוסף למי מוכר טובין?

 המועד הקובע לעניין חישוב שיעור מס ערך מוסף הוא מועד המסירה ללקוח. לכן, סחורה שתסופק עד למועד עליית שיעור מע”מ תחויב לפי השיעור הישן 15.5%.

מה השפעת העלייה בשיעורי מס ערך מוסף למי שנותן שירותים?

 המועד הקובע לעניין חישוב שיעור מס ערך מוסף הוא מועד השלמת השירות. שירות שיסתיים לפני היום הקובע יחויב במע”מ לפי השיעור הישן 15.5%. גם כאן חובה להדגיש שהנפקת חשבונית לאחר היום הקובע בגין שירות שהסתיים לפני היום הקובע תהיה בהתאם לשיעור הישן.

מה קורה בשירות מתמשך?

שירות מתמשך, כגון דמי שכירות חודשיים, דמי אחזקה, מחולק בד”כ לחלקים תקופתיים. לכן יש להתייחס לכל חלק בפני עצמו כשירות נפרד.

מה מועד החיוב למי שמדווח על בסיס מזומן?

למי שמדווח על בסיס מזומן מועד החיוב במע”מ הוא מועד התשלום ולא מועד מתן השירות. לדוגמא, עורך דין שיקבל שכר טרחה לאחר המועד הקובע עבור שירות שניתן לפניו יחשב את המע”מ לפי השיעור החדש, הגבוה יותר.

מה המועד הקובע לחיוב במע”מ בעסקאות מקרקעין?

המועד הוא המוקדם מבין מועד העמדת המקרקעין לרוכש, העמדת המקרקעין לשימושו או רישום בטאבו  על שם הרוכש.

אצל קבלני בנין חיוב במע”מ הוא גם בעת קבלת תשלום מקדמות על חשבון התמורה. לכן לגבי מקרים אלו המועד הקובע לחיוב במע”מ הוא יום קבלת תשלום המקדמה.

כיצד להיערך?

אנו ממליצים להיערך להנפקת מלוא החשבוניות עבור טובין שנמסרו ושירות שהסתיים לפני היום הקובע. חשוב להדגיש כי גם אם החשבונית תונפק לאחר עליית שיעור מע”מ והיא מתייחסת למסירת טובין או סיום שירות לפני עלייתו, יחול מע”מ לפי השיעור הישן שחל ביום המסירה.

האם ניתן להיערך לחסכון במס ערך מוסף?

ככלל, השינוי אמור להשפיע בעיקר על ציבור הצרכנים הסופי ועל מי שאיננו עוסק מורשה ומנוע מלקזז מס תשומות.

לצרכן סופי, מלכ”ר מוסדות כספיים, גופים שאינם עוסקים מורשים (כגון עוסק פטור, יהלומן) שיקדימו את רכישותיהם יחסכו את העלייה הצפויה בשיעור מע”מ.

עוסקים מורשים שסיכמו מחיר סופי ללקוח כולל מע”מ, יטיבו אם יקדימו את אספקת הטובין או סיום השירות

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support