העסקת עובדים במשק בית

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

בעקבות הפרסום בעיתונות בדבר העסקת עובדים זרים במשק הבית, עולה שוב לסדר היום סוגיית העסקת עובדים במשק בית בכלל ועובדים זרים בפרט.

רקע

  • עובד במשק בית מוגדר במוסד לביטוח לאומי כמי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק כגון: עבודות ניקיון בבית או בבנין המשותף, טיפול בילדים, בקשישים, בסיעודיים ועוד. מעמדו של עובד במשק בית הוא כעובד שכיר. הוא מבוטח בכל ענפי הביטוח החלים על עובד שכיר, ולכן חובת תשלום דמי ביטוח מוטלת על המעסיק.
  • מי שמעסיק עובדים זרים חייב לדווח ולשלם בעדם. עובדים אלה מבוטחים לענפי הביטוח: נפגעי עבודה, זכויות עובדים בפשיטות רגל ואימהות (למעט גמלה לשמירת הריון).

החל מיום 1.3.2003 נקבע בחוק כי לא ישולמו גמלאות כסף לעובדים השוהים בארץ שלא כדין בעד

 התקופה שבה הם שוהים באופן לא חוקי בישראל, אלא מיום צאתם את הארץ.

מקום ביצוע העבודה

  • יש להבחין בין עבודה שמתבצעת בביתו של המעסיק לבין עבודה שמתבצעת בביתו של העובד (כגון: טיפול בילדים).
  • כאשר הטיפול בילדים מתבצע בביתו של העובד, בדרך כלל לא מתקיימים יחסי עובד- מעביד והעובד נחשב כמי שמנהל עסק עצמאי משלו. במקרה זה המבוטח צריך לבחון מעמדו בביטוח הלאומי טרם תחילת העבודה, ואם צריך, לפתוח תיק כ”עובד עצמאי”.

פס”ד פרפרה -_המוסד לביטוח  לאומי

 (בל -41382-08-11 ) 

  • ביום 9 במאי 2012 קבע ביה”ד האזורי לעבודה כי בין גב’ פרפרה (להלן: המבוטחת), לבין ביתה(מאיה) לא התקיימו יחסי “עובד-מעביד”, למרות שבפועל המבוטחת טיפלה בנכדיה בביתה שלה, ואף שולם לה תשלום בעד עבודתה.
  • במקרה דנן, המבוטחת טיפלה בנכדיה בסמוך להגשת תביעה לקצבת זקנה.
  • הטיפול בנכדיה כאמור, נעשה בבית המבוטחת תמורת תשלום אשר לדעת ביה”ד לא היה ריאלי (1,200 ₪ לחודש, ובהמשך 1,500 ₪ לחודש, שהם כ – 12 ₪ לשעה בממוצע).
  • עם זאת, ביה”ד מאזכר את צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל”ב – 1972, לפיו מבוטח שמבצע עבודות בביתו על פי הזמנה כנגד תמורה, נחשב כעובד עצמאי, כפוף למבחני הגדרת עובד עצמאי, בחוק הביטוח הלאומי.
  • בין השאר מציין ביה”ד בדברי הסיכום: “לכך יש לצרף גם את הוראות הצו, המגדיר כ”עובד עצמאי” מי ש”מבצע עבדות בביתו על פי הזמנה כנגד תמורה”, “בכל תנאי העסקה ובלבד שהוא עובד אך ורק בביתו… תנאי זה המתקיים בענייננו מחדד את המסקנה כי התובעת אינה עובדת של מאיה אלא לכל היותר עובדת עצמאית.”

המלצתנו אפוא כי בכל עבודה בטיפול בילדים בביתו של המטפל, מוצע לפנות למוסד לביטוח לאומי טרם תחילת העבודה, כדי שיקבע את מעמדו של המבוטח בהתאם.

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי כהן.

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות  הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support