האם עצמאי זכאי לפיצויי פיטורין פטורים ממס עד לתקרת הפטור?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

 

שאלה:

 

בשנת 67′ נחתם הסכם בו התחייב א’ לנהל חנות עבור ב’ ולהוציא חשבונית חודשית בעבור התמורה. כמו כן נאמר בהסכם כי הוא יודע שלא חלים ביניהם יחסי עובד- מעביד. בימים אלה, לאחר 40 שנות עבודה, נחתם הסכם בו מקבל ב’ 270,000 ש”ח תמורת פיצויי פיטורין ומתחייב שלא לתבוע בנוסף (הבראה, חופשה וכד’). שכרו היה כ-10,000 ש”ח לחודש. הנ”ל מבקש לקבל ט’ 161 אך א’ אינו מספק לו את הטופס. כיצד יוכל ב’ לפנות למ”ה ולקבל אישור כי פיצויי פיטורין אלה פטורים ממס ? למי עליו לפנות ואילו מסמכים להביא איתו ? בידו ההסכם שנחתם בימים אלה המאשר כי המדובר בפיצויים.

 

תשובה:

 

ככלל ובהתאם להוראות החבק הרצ”ב הרי שעמדתה הרשמית של הנציבות כפי שבאה לידי ביטוי בחב”ק אינה מאפשרת הפטור.

תקליטור מיסים – פרשנות: סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה,סעיף 9(7א): מענק פרישה או מוות.

קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, עמ’ ג – 21 :

“נישום אשר במשך כל שנות העסקתו הציג את הכנסתו כהכנסה מעסק וממשלח-יד, לא יזכה לפטור לפי סעיף זה, אף אם לדבריו יחסיו עם מעסיקו היו יחסי עובד ומעביד. במקרים חריגים בהם טענת העובד הינה כי הצגתו כעצמאי נכפתה עליו וכי בשל כפיפותו למעביד לא יכול היה לשנות את מעמדו כעצמאי אך מאז ומתמיד היה עובד שכיר, יש להפנות את הבעיה לנציבות לשם בדיקתה. אם נקבע בפסק-דין של בית-משפט כי מדובר ביחסי עובד ומעביד, פסק-הדין מחייב ויש לפעול על-פיו”.

  

כפי שהינך רואה, במקרה של פסק דין הקובע כי בפיצויי פיטורין עסקינן נראה כי הרשות תאפשר את הפטור אך היא במקביל תשלול הטבות שונות שנהנה מהן כעצמאי כגון הוצאות רכב, קה”ל וכו’.

נראה כי פרקטית אם לא תתאפשר קבלת טופס 161 אזי במסגרת הדוח השנתי יש להצהיר על הכנסה זו כפטורה (תוך ניתוח הסיכונים כאמור) בהתאם להסכם.

כמו כן עשויה לקום טענה מצד פקיד השומה לפיה התשלום אינו בגין הפיצויים אלא לפחות חלקו בגין ויתור על רכיבי שכר אחרים ועל כן חייב במס מלא.

תתאפשר טענה של הנישום לפיה התמורה היא בבחינת רווח הון שכן בויתור על זכות תביעה עסקינן ועל כן שיעור המס עשוי להיות 20%.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support