האם הכנסה של בעל מניות המשכיר חלק מביתו לחברה בה הוא שותף היא עסקה החייבת במע”מ?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

חברה בה שותפים שני בעלי מניות החליטה להשתמש בקומת כניסה בביתו של אחד מהם כמשרדים של החברה. הוסכם על תשלום של 2000 שח לחודש. האם העסקה חייבת מעמ?

 

תשובה:

 

ע”פ חוק מס ערך מוסף, התשל”ו –  1975(להלן- “החוק”)  השכרת דירות נמצאת בהגדרת “מכר” –

“מכר” – לענין נכס – לרבות השכרתו..”

הגדרת עסקת אקראי לחוק כוללת –

“מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ”ר, או למוסד כספי;”

לאור האמור לעיל השכרת הדירה הינם עסקה לצורכי מע”מ.

ע”פ הוראות תקנה 6 ב, במידה והמשכיר אינו עוסק יחול המע”מ על הקונה והוא יידרש  להוציא חשבונית עצמית אשר בנסיבות המתוארות הוא יכול לנכות את התשומות ע”פ החשבונית העצמית .

” (א)   במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס.

(ב)   החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) –

(1)    אם הוא עוסק, יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדו”ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו;

…..

(ד)   בתקנה זו, “עוסק” – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ואינו מלכ”ר או מוסד כספי.(13)”

בנוסף נזכיר כי תשלום מעין זה לבעל מניות חייב בניכוי במקור בהתאם לתקנות הניכוי משכר ולא משכר דירה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support