דמי ביטוח לאומי בתקופת חופשה ללא תשלום

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

ביטוח לאומי – תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשלום 

מאת: אורנה צח(גלרט)רו”ח,חיים חיטמן,ישי חיבה רו”ח ומשפטן

  

ביום 1 באפריל 2011 עודכן שכר המינימום לאחר שלא עודכן מאז חודש יולי 2008. תשלומי מעביד בעבור עובדים בחופשה ללא תשלום (להלן: “חל”ת“) מתעדכנים לפי שכר המינימום. להלן תמצית החקיקה בעניין חובת הדיווח והתשלום בעבור עובדים ועובדות בחופשה ללא תשלום, לרבות בעבור עובדות בחופשת לידה בתקופה שבה המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי לידה.

חובת הדיווח והתשלום:

מי שנמצא בחל”ת בהסכמת המעסיק לפחות חודש קלנדרי אחד מלא, ובתקופה זו אינו עובד אצל מעסיק אחר ואינו עובד עצמאי, מעסיקו ינהג כאמור להלן:

בכל אחד מהחודשיים הראשונים של החל”ת על המעסיק לדווח על העובד ולשלם דמי ביטוח מינימליים. המעסיק רשאי לנכות סכום זה מכל סכום שיגיע לעובד ממנו (כמפורט בתקנה 6(ג) להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח).

הכוונה לחודש מלא או לחודשיים מלאים, שבהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום. כאשר העובד עובד אפילו יום עבודה אחד בחודש, ישולמו דמי ביטוח בעד יום העבודה בלבד.

החל מהחודש השלישי של החל”ת, על המבוטח לשלם דמי ביטוח בעצמו, לרבות מבוטחת בחל”ת. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בסניף המגורים למחלקת גבייה ממבוטחים שאינם שכירים (גל”ש). כל עוד לא נותקו יחסי עובד ומעביד, לא תחשב מבוטחת כאמור כעקרת בית נשואה או כאלמנה בת קצבה, שבדרך כלל פטורה מתשלום דמי ביטוח אם היא אינה עובדת.

תיקון שכר המינימום:

החל מחודש אפריל 2011 שכר המינימום לחודש הוא בסך 3,890.25 ₪ לחודש, ולכן התשלום שעל המעסיק לשלם למוסד לביטוח לאומי עבור כל מבוטח או מבוטחת בחל”ת של חודש מלא הוא 255.59 ₪ לכל חודש (עבור החודשיים המלאים הראשונים).

מבוטחת בחופשת לידה:

המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרה בעניין מבוטחות בחופשת לידה, שמאריכות את החופשה ללא שמגיעים להן דמי לידה לתקופת ההארכה, לפי תיקון מס’ 46 לחוק עבודת נשים.

בגין מבוטחות אלה המעסיק משלם דמי ביטוח במעמד של חופשה ללא תשלום, ולכן החל מהחודש השלישי חובת התשלום מוטלת על המבוטחת שנמצאת בחל”ת.

החידוש בהבהרה של הביטוח הלאומי הוא ההתייחסות לחופשת הלידה כאל חל”ת, למרות שהמבוטחת נמצאת עדיין בחופשת לידה. כיוון שלא משתלמים לה דמי לידה – רואים בה עובדת בחל”ת, לעניין הביטוח הלאומי. התשלום של המעסיק הוא עבור חודש מלא שלא הייתה בו העסקה, ולכן המעסיק לא ישלם את המינימום בעבור חודש שבו המבוטחת עדיין מקבלת דמי לידה, אלא מהחודש העוקב. כמו כן לא ישולם המינימום בחודש בו חזרה העובדת לעבוד, שכן בגין חודש זה ישלם המעביד בעבורה בגין ימי עבודתה בפועל.

  

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support