דיווח מקוון למע”מ – הרחבת מעגל החייבים בדיווח

בשנת 2012 יורחב מעגל החייבים בדיווח מקוון למע”מ. קראו עוד בהסבר מחלקת המסים – ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ
מערכת האתר

דיווח מפורט מקוון למע”מ לשנים 2012-2013

אנו מביאים לידיעתכם כי רשות המיסים פרסמה ביום 25 באוגוסט 2011 הודעה לפיה קיימת הצעת חוק הקובעת כי במקום החלת חובת הדיווח המקוון על כלל העוסקים החל משנת 2012 ואילך כפי שנקבע בתיקון מס’ 37 לחוק מס ערך מוסף ,התשל”ו -1975 (להלן “החוק”) יקבע מנגנון מדורג.

נכון למועד העדכון טרם תוקן החוק.

ההוראות ע”פ הצעת החוק ביחס לשנים 2012-2013:

חובת הדיווח המקוון תחול על אוכלוסיית העוסקים המקיימים אחד מהקריטריונים הבאים:

עוסקים אשר חייבים מכוח הדין בהכנת דוח כספי מסוג מאזן וכן במינוי רואה חשבון מבקר (לדוגמא: חברה) ומחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2011 או 2012 בהתאמה גבוה מ – 0.5 מיליון ש”ח.
עוסקים אשר אינם חייבים מכוח הדין בהכנת דוח כספי מסוג מאזן או במינוי רואה חשבון מבקר (לדוגמא: יחיד) ומחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2011 או 2012 בהתאמה גבוה מ – 1 מיליון ש”ח.

בהתאם להצעת החוק החל משנת 2014 תחול חובת הדיווח על כלל העוסקים.

ההוראות שפורסמו בעבר ביחס לשנת 2011 :

חובת הדיווח המקוון תחול על עוסקים שמתקיים בהם אחד (או יותר) מהקריטריונים הבאים:

עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2010 גבוה מ – 4 מיליון ש”ח (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות).
עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים (ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם).

נבהיר כי מדובר בהצעת חוק שעדין לא הושלמו בגינה הליכי החקיקה, לפיכך יש להתעדכן בנוסח הסופי במועד השלמת החקיקה וכניסת ההצעה לתוקף.

לתשומת ליבכם נציין כי בנייר זה בחרנו להתייחס להוראות התחולה לעוסקים בלבד

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support