ביטוח פנסיוני לכל עובד

החל משנת 2008 חלה חובת ביטוח פנסיוני לכל עובד אשר מועסק בכל מקום עבודה. צו ההרחבה בעניין מאפשר לעובדים בחירה בין פנסיה מקיפה בקרן פנסיה לבין ביטוח קצבה וכן על זהות הקופה או הקרן, אשר בה ייעשה הביטוח ובלבד שביטוח הקצבה יכלול גם כיסוי למקרה מוות ונכות. החלת הפנסיה על העובד והמעביד תיעשה באופן הדרגתי החל משנת 2008 ועד לשנת 2013 בה יגיע שיעור ההפרשות הכולל ל 15%.

גדעון הולין, עו”ד
קובץ Word מצורף

חובת ביטוח פנסיוני

ביום 19.11.07 חתמו ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים על הסכם פנסיה. ההסכם החיל חובת ביטוח פנסיוני מקיף על כל המעסיקים החברים באחד מארגוני המעסיקים שבלשכת התיאום ועל עובדיהם. כדי להרחיב את תחולתה של חובת הביטוח הפנסיוני על מעסיקים ועובדים נוספים, הוציא שר התמ”ת ביום 30.12.07 צו הרחבה, שהחיל את `לגבי כל עובד (מגיל 21 לגבר, ו- 20 לאשה), אשר מועסק או יועסק בכל מקום עבודה, פרט לחריגים שהוגדרו בצו, או אשר אין לו הסדר פנסיוני מיטיב, כהגדרתו בצו, לרבות ביטוח מנהלים, הכולל ביטוח שארים ונכות.

הצו נכנס לתוקפו ביום 1.1.2008.

ככלל, חובת הביטוח הפנסיוני תחול לגבי עובד שעד ליום 31/12/08 השלים 9 חודשי עבודה (ומאותו מועד ואילך), ולגבי עובד שעד ליום 1/1/2009 השלים 6 חודשי עבודה או שהתקבל לעבודה במועד זה והשלים 6 חודשי עבודה (ומאותו מועד ואילך).

הצו מאפשר לעובדים בחירה בין פנסיה מקיפה בקרן פנסיה לבין ביטוח קצבה, ובלבד שביטוח הקצבה יכלול גם כיסוי למקרה מוות ונכות. כמו כן, הצו מאפשר לעובדים להחליט על זהות הקופה או הקרן, אשר בה ייעשה הביטוח. הודעה על החלטת העובד תימסר למעביד בכתב (במועדים המפורטים בסעיף 3 לצו).

הביטוח הפנסיוני ממומן במשותף על ידי העובד והמעביד, כאשר חלק מהפרשות המעביד הן בגין פיצויי פיטורים. שיעורם הכולל של ההפרשות בשנת 2008 הוא 2.5% משכרו של העובד (עד לגובה השכר הממוצע במשק), והוא הולך ועולה משנה לשנה, עד שבשנת 2013 הוא מגיע ל-15%, מהם 5% על חשבון העובד ו- 10% על חשבון המעסיק.

שיעורי ההפרשות הינן כדלקמן:

  

הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה”כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

—לצו ההרחבה לחץ על הקישור למעלה—

הכותבים : הולין ושות’ עורכי דין

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support