Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

מס ערך מוסף
עדכונים במערכת ההרשאות לפרויקט חשבוניות 29/1/2024
השבת מע”מ תשומות במקרקעין ששונה ייעודו ל”בניין להשכרה” 29/1/2024
ליברמן חוברת סוף שנת מס 2023 לקראת שנת 2024 11/12/2023
חוק סיוע כלכלי חרבות ברזל 3/2023 20/11/2023
חוק סיוע כלכלי חרבות ברזל הוראת ביצוע מס’ 2/2023 20/11/2023
נוהל שחרור תרומות שאינן לחיילי צה”ל 20/10/2023
נוהל שחרור תרומות לחיילי צה”ל 20/10/2023
שימוש במערכת להנפקת חשבוניות מס התחשבנות באופן עצמאי 28/8/2023
החלטות ועדות הכופר 2021, אזהרה לנישומים, וגם ליועצים 24/7/2023
מע”מ ביבוא שירותים 30/5/2023
סעיף 20 לחוק מע”מ – הוראת נוהל (מעודכנת) 24/4/2023
עסקאות מכר מקרקעין והמבחנים לעסק – הלכת עמיאל לוי 30/1/2023
חוברת סוף שנה 2022 רחלי קוממי 20/12/2022
חוברת סוף שנה 2023 אליוט גלובל ישראל 20/12/2022
מע”מ – חברת “הלוואה” כמוסד כספי? 29/9/2022
מע”מ – יזהר המוכר (מקבוצת רכישה ) 29/8/2022
הכנסות שכירות – מי חייב במס הכנסה, השכרת דירות “רבות ” למגורים 29/8/2022
עסקאות במזומן עם תושב יהודה, שומרון ועזה (הרשות הפלסטינית) ושאינו אזרח ישראלי 2/8/2022
סובסידיה להורים או לגן הילדים, לא סוף פסוק 26/4/2022
שיפוי מחברת ביטוח אינו פוגע בטענת חו ב אבוד, וניתן לדרו ש השבת מע”מ עסקאות 30/3/2022
רכישה ומכירת דירות – נקבעה כפעילות מ”עסק” 27/12/2021
מהו מועד החיוב להרשם כעוסק מורשה, במרשמי מע”מ 27/7/2021
שירות לתושב חוץ במע”מ אפס, נטל הראיה על הנישום 23/2/2021
דירת אירוח לחמישה היא בית מלון ומע”מ אפס על שירותים נלווים – בצמצום 19/1/2021
תשומות על “ארוחות” לעובדים – פרשנות מצמצמת 28/12/2020
שרות לתושב חוץ עם נהנה ישראלי – אפשרות חדשנית להחלת מע”מ אפס!! 29/9/2020
הסכם נורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות 25/8/2020
מענק לעידוד החזרת עובדים – השפעה על חבויות מיסוי של המעביד 25/8/2020
מע”מ – חוב אבוד? עדיין לא הכל אבוד! Download
החלטת מיסוי: 6782/20 Download
התנהלות כעסק וכעוסק לאורך שנים, הטילה חבות במע”מ על מכירה ” לא עסקית “ Download
ניכוי מס תשומות בגין הוצאות רכב מעורבות Download
בקשת עוסק ל”חוב אבוד” תטופל בנפרד מהטיפול בגביית מס התשומות מהחייב 24/9/2019 Download
מכר או מתן שרות לתושב חוץ 28/8/2019 Download
רכיב המע”מ בהיטל ההשבחה 30/7/2019 Download
חוב אבוד של לקוחות מהרשות הפלשתינית – לא הכל אבוד!! 30/7/2019 Download
מס ערך מוסף יוטל על מכירת מניות באשראי 28/5/2019 Download
מס ערך מוסף בגין תמיכה בשכר לימוד בגני ילדים 22/10/2018 Download
“דירה להשכיר” – השכרות לטווח קצר 27/6/2018 Download
עמדות חייבות בדיווח 28/1/2018 Download
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support