Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

מס הכנסה
עובד ישראלי בחו”ל “שיראו אותו כתושב ישראל”, הרהורים נוספים 23/8/2021
“זהב ברוטו – ארד נטו” מס על כספי זכייה בפרס, לזוכי מדליה אולימפית? 23/8/2021
היכונו לשינויי המיסוי המתוכננים לשנת המס 2022 ואילך 23/8/2021
ביטול הסכם הפצה, פיצוי הוני או פירותי ? 27/7/2021
חישוב המס במכר מניות שנרשמו למסחר, וחשיבות תכנון מבנה עסקה 23/6/2021
זכות של ידועה בציבור בעיזבון המנוח – זכות קניינית או חוזית ? 23/6/2021
אמנת מס חדשה בין ישראל לבין איחוד האמירויות – חלק ב ‘ 23/6/2021
אמנת מס חדשה בין ישראל לבין איחוד האמירויות 23/6/2021 Download
איפה הביטקוין? מקום צמיחת ההכנסה ממכירת מטבעות דיגיטליי ם 23/6/2021
מגורים במשותף לא שוללים את הטבת המס לבני זוג 25/5/2021
הפרדת הכנסות שלא מיגיעה אישית, בין בני זוג 25/5/2021
ריבוי פעולות במקרקעין, לא בהכרח יסווג כ”עוסק” 27/4/2021
ויתור על שכר דירה – מזכה ככלל במענק הקורונה 27/4/2021
תהיות לגבי אופן מיסוי מלגות לגבי תושבי ישראל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו”ל 23/2/2021
טבלה מסכמת מענקים ערוך 25/1/2021
מענקי סיוע בשל פגיעה ממושכת 25/1/2021
מענק “פגיעה ממושכת”, לזכאים למענקי השתתפות בהוצאות 22/1/2021
שווי שימוש מלא ברכב צמוד לטכנאים – אין חצי חצי 19/1/2021
28/12/2020 Download
פירוט קמ לרכב 2020 28/12/2020
ספירת קופה 2020 28/12/2020
ספירת מלאי 2020 28/12/2020
דוח נסיעה לחול 2020 28/12/2020
גביית חוב מס של חברה מבעל המניות (סעיף 119א לפקודה) 28/12/2020
פסיקה חדשנית בנוגע להיבטי המס ברכישה עצמית של מניות 24/11/2020
פחת מואץ בתקופת הקורונה 24/11/2020
שינוי חקיקה מהותיים צפויים – במחירי העברה 24/11/2020
עובדים לא רשמו תקבולי העסק – והמעסיק נענש 26/10/2020
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 30/9/2020
טיוטת תקנות לפחת מואץ על ציוד שישמש פעילות מזכה 25/8/2020
הסכם נורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות 25/8/2020
מענק לעידוד החזרת עובדים – השפעה על חבויות מיסוי של המעביד 25/8/2020
טויטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה )(הוראת שעה),התש”ף 2020 25/8/2020
בעלי שליטה שזכאים למענק קורונה 13/8/2020
אושרה התוכנית לסיוע כלכלי
סקירת מענקים ותמיכות מהמדינה Download
תרשים זכאות למענק למעסיקים לעידוד תעסוקה Download
תזרים מענק סיוע Download
פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? Download
מענק עידוד תעסוקה Download
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support