אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 142 שינויים בשנת 2021 בגמלת סיעוד .1 בינואר 2021 החלה הפעימה השלישית ברפורמה בסיעוד. יוגדלו שעות הטיפול והקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות 4 ,3 ו 5- . התוספת ניתנת באופן אוטומטי לזכאים, שמקבלים עליה הודעות .SMS .2 ביום 1.1.2021 פורסם נוהל מספר 9.2.0002 בעניין טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש/הארכת הי תר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד. החל מיום 1.1.2021 לא מתאפשר לשני מטופלים המתגוררים בבית אחד להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם, למעט במצב שאינו יוצר עומס טיפולי על העובד הזר. גיל פרישה גיל פרישה לגברים הוא 67 וגיל הזכאות הוא 70 . גיל הפרישה לנשים מפור ט בטבלאות גיל הפרישה )בגיל פרישה חובה שבחוק גיל פרישה, שהוא גיל 67 לגברים ולנשים - אין שינוי(. חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו - ,(2022 התשפ"ב - 2021 , שפורסם ברשומות ביום 18.11.2021 , מעלה את גיל הפרישה לנשים החל מיום 1.1.2022 באופן הדרגתי עד גיל 65 לאישה שנולדה בחודש ינואר 1960 ואילך. החוק החדש כולל גם כלי סיוע משלימי ם שיפחיתו את הפגיעה בנשים בשכר נמוך, המושפעות מהעלאת גיל הפרישה, כמו למשל, הגדלת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לנשים החל מגיל 57 , מתן מענק שלא עולה על 4,000 ש"ח במשך 4 חודשים לנשים בגיל 62 ועוד, והכל למי שעומדת בתנאים שבתיקון. התי קון כולל גם הגדלת הסכום שאפשר יהיה להרוויח בלי שקצבת האזרח הוותיק תיפגע, בשתי פעימות. הכוונה בתיקון לנשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות. טבלת גיל פרישה לנשים לפי מועד לידתן עד 31.12.2021 חודש ושנת לידה גיל פרישה מתאריך עד תאריך שנים חודשים - 6/44 60 - 7/44 8/44 60 4 9/44 4/45 60 8 5/45 12/45 61 - 1/46 8/46 61 4 9/46 4/47 61 8 5/47 ואילך 62 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==