אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 137 תשלום דמי ביטוח בזמן רילוקיישן )עיתוק( מי שנמצא ברילוקיישן ויש לו הכנסות אצל מעסיק זר )לא מעסיק ישראלי( הכנסות אלה נחשבות כ - 'הכנסות שלא מעבודה' )הכנסה פסיבית( - ויחויב בתשלום דמי ביטוח בהתאם לשומה המתקבלת ממס הכנסה )זאת גם אם מקור השומה הוא מהכנסה אקטיבית(. דמי הביטוח יהיו בשיעור דמי ביטוח עבור הכנסות שלא מעבודה. מי שנמצא ברילוקיישן ואין לו הכנסות בחו"ל ישלם דמי ביטוח מינימליים בסך 177 ש"ח )החל ב - 1.1.2020 ( לחודש. מי שעובד במדינת אמנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי והכנסתו תחויב רק בדמי ביטוח בריאות. בפגישה שנערכה עם נציגי הביטוח הלאומי ביום 10.1.2018 הובהר ש אם יש לתושב ישראל הכנסות מחו"ל, הוא יחויב בהתאם לשומה שתתקבל ממס הכנסה. כל עוד לא מתקבלת שומה - הוא יחויב לפי המינימום. אמנות לביטחון סוציאלי האמנות לביטחון סוציאלי מסדירות את רציפות הביטחון הסוציאלי בין שתי המדינות. לכל אמנה תנאים המתאימים לה . מדינת ישראל אינה חתומה על אמנה לביטוח בריאות. המדינות שישראל חתומה איתן על אמנות לביטחון סוציאלי, שכוללות גם גמלאות, הן: אוסטריה, אורוגוואי, איטליה )מת אריך 1.12.2015 (, בולגריה, בלגיה )מורחב מיום 1.6.2017 (, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פולין )מתאריך 1.5.2021 ,( פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה )מתאריך 1.10.2017 ( שבדיה ושוויץ. עובד שכיר של מעסיק ישראלי כאשר מעסיק תושב ישראל שולח עובד תושב ישראל לחו"ל מטעמו, וחוזה העבודה נקשר בישראל - דינו של העובד כדין עובד שכיר בישראל, המשלם דמי ביטוח על פי שיעורי דמי הביטוח הנהוגים בישראל לפי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי. בתנאים מסוימים ניתן לראות גם עובדים שנשלחים מישר אל לעבוד בחברות בנות בחו"ל, כשכירים של המעסיק הישראלי ששלח אותם לחו"ל. המבוטח השכיר ובני משפחתו זכאים לטיפול רפואי בישראל מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כמו כן הם זכאים לזכויות מכוח חוק הביטוח הלאומי. לדוגמה, המשך תשלום קצבאות ילדים מותנה בהמצאת אישור מתאים לביטוח הלאומי. לעניין זכויות לפי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי, התקופה המרבית היא חמש שנים. עם זאת, ניתן לקבל אישור מיוחד להארכת התקופה מפעם לפעם, גם אם השהייה בחו"ל נמשכת יותר מחמש שנים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==