אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 136 כאשר מתקבלת הכנסה שמקורה בחו"ל יש לפעול על פי הכללים המפורטים בטבלה שפורסמה בחוזר הביטוח הלאומי 153/2004 בחודש יולי 2004 , בעניין ההכנסות בחו"ל: מעמד המבוטח התייחסות להכנסה בחו"ל בעקבות הרפורמה במס בחו"ל בארץ גבייה גמלאות הערות שינוי חקיקה שכיר - מעסיק ישראלי שכיר רגיל רגיל עפ"י סעיף 76 לחוק אין עצמאי רגיל רגיל לעל"ע רגיל רגיל שכיר - מעסיק זר שכיר הכנסה שלא מעבודה לעל"ע אין עצמאי הכנסה שלא מעבודה לעל"ע לעל"ע הכנסה שלא מעבודה לעל"ע עצמאי שכיר הכנסה שלא מעבודה לעל"ע עפ"י תקנה - ביטוח מפגיעה בעבודה - עובדים עצמאיים )תקנה (2 אין עצמאי רגיל זכאות מוגבלת לעל"ע הכנסה שלא מעבודה לעל"ע הכנסה שלא מעבודה שכיר הכנסה שלא מעבודה לעל"ע אין עצמאי הכנסה שלא מעבודה לעל"ע לעל"ע הכנסה שלא מעבודה לעל"ע להלן חלק מההוראות הקשורות לחיוב בדמי ביטוח של תושב ישראל השוהה בחו"ל, לאחר עדכון אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי במידע נוסף שקשור לרילוקיישן, בחודש דצמבר 2020 )כל ההסברים להלן והסברים נוספים, לרבות בקשר לבת הזוג, נמצאים באתר הביטוח הלאומי. יש לשים לב למעמד המבוטח/ ת בזמן השהות בחו"ל( . דווח על יציאה לחו"ל אם השהות בחו"ל היא זמנית )למשל, לצורך לימודים, טיול, עבודה זמנית, ביקור קרובים וכו'( ומרכז החיים עדיין בישראל: לפני היציאה מהארץ יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי, ולהגישו למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך או באמצעות האתר. אם השהות בחו"ל היא למטרת הגירה ומרכז החיים הועבר לחוץ לארץ : יש למלא שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל, ולהגישו למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך או באמצעות האתר. תשלום דמי ביטוח בזמן השהות בחו"ל תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחוץ לארץ. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ, עלול לפגוע בזכאות לקבלת שירותי בריאות ובזכאות לקצבאות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==