אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 135 שלילת תושבות במהלך חמש השנים מי שעזב את ישראל והעביר את מרכז חייו לחו"ל באופן מלא, יכול לבקש לבטל את התושבות גם אם עדיין לא עברו 5 ש נים מאז שיצא לחו"ל, אך אם חזר לאחר פרק זמן לישראל, תושבותו תיבדק מחדש רטרואקטיבית. הביטוח הלאומי פרסם דוגמה באתר שלו לגבי בני זוג שביקשו להפסיק את התושבות לאחר חצי שנה שהיו בחו"ל ולאחר שנתיים חזרו לארץ, תושבותם תיבדק רטרואקטיבית, כולל עבור התקופה שבה התושבות נשללה. אם יימצא שמרכז החיים נותר בישראל והשהות בחו"ל הייתה זמנית, הם יוכרו כתושב י ישראל בדיעבד ויחויבו בהתאם בדמי הביטוח. רציפות הביטוח בישראל בעקבות הרפורמה במס בשנת 2003 נקבע בסעיף 2 רישא לפקודה כי הכנסות של תושבי ישראל שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל, חייבות במס. בנושא זה חופף בסיס המס לעניין מס הכנסה לבסיס החיוב בדמי ביטוח. כלומר, כל ההכנסות מהמקורות המנויים בסעיף 2 לפקודה המופקות בחו"ל בידי תושבי ישראל, נכנסות לבסיס החיוב בדמי ביטוח. החיוב בדמי הביטוח נעשה על פי כללי החיוב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, לפי המעמד הביטוחי של המבוטח באותו המועד. אם אין למבוטח הכנסות, הוא משלם דמי ביטוח מינימליים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==