אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 134 הביטוח הלאומי נוהג לראות בתא המשפחתי כתא אחד. בבחינת בקשה להפסקת תושבות נבדקת התושבות של כל התא המשפחתי. הביטוח הלאומי פרסם באתר האינטרנט, שלא תאושר בקשה של אדם להפסקת התושבות אם בן/בת זוגו וילדיו נשארים בישראל. לדוגמה, מי שיצא לחו"ל כדי לפרנס את משפחתו שנשארה בישראל, הביטוח הלאומי יכול להמשיך להכיר בו כתושב ישראל מעבר ל 5- שנים, ולמעשה, ללא הגבלת זמן, כל עוד עיקר השהות בחו"ל היא לצורך עבודה והוא מגיע מעת לעת לבקר בארץ. מבחן תושבות לסטודנטים שלומדים בחו"ל סטודנט יכול לחיות וללמוד בחו"ל יותר מחמש שנים ולהמשיך להיחשב תושב ישראל גם ללא הגבלת זמן )לאחר שנבחנה תושבותו בביטוח הלאומי(, כל עוד השהייה שלו בחו"ל היא זמנית והוא מבקר בישראל מעת לעת. אם הסטודנט מבצע פעולות המצביעות על השתקעות בארץ אחרת, ס יבת השהייה הראשונית שהייתה זמנית הפכה לשולית והתושבות תישלל. מבחן תושבות לבני הגיל השלישי הביטוח הלאומי מכיר בכך שבני הגיל השלישי נוסעים יותר לחו"ל בשל הזמן הפנוי שיש להם, ולכן בחינת התושבות מביאה בחשבון את ותק התושבות שצברו בישראל לאורך השנים, ובביטוח הלאומי מגמישים את מבחן התושבות. על המבוטח להוכיח שיצא לחו"ל פעמים רבות כדי לבקר את ילדיו או כדי לטייל, למשל, והתושבות שלו לא תבוטל גם אם שהה בחו"ל בממוצע יותר מאשר בישראל במשך 5 שנים. הביטוח הלאומי לא ישלול ממנו את התושבות כל עוד הוא אינו מעביר את מרכז חי יו לחו"ל. שלילת תושבות פקיד הביטוח הלאומי רשאי לבחון מחדש בכל עת את התושבות של המבוטח ולהחליט בדיעבד על שלילתה. לאחר תקופה של חמש שנים שבהן לא שהה תושב ישראל בישראל רוב הזמן, המערכת אמורה לבצע בירור באופן אוטומטי, שבסופו עלול להתחיל לגביו הליך של שלילת תושבות. ניתן זמן קצוב לערעור שבו המבוטח עדיין זכאי לשירותי בריאות. יש לצרף לערעור על ביטול התושבות שאלון לקביעת תושבות ממולא וחתום בצירוף מסמכים המעידים שהשהות בחו"ל ממשיכה להיות זמנית ומרכז החיים עדיין בישראל. מי שאינו מוגדר תושב ישראל על ידי הביטוח הלאו מי ואינו עובד בישראל, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל )גם על הכנסות פסיביות שהופקו או שנצמחו בישראל(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==