אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 132 להלן ההוראות שפרסם תחום הביטוח במשרד הראשי לסניפים כלשונן: " כידוע לכם, במסגרת חוק ההסדרים 2017 יזמה רשות המיסים תיקון חקיקה בנוגע למשיכת בעלים בחברות ארנק ולחלוקת דיבידנדים. אנו ממתינים לחוות דעת הלשכה המשפטית בנוגע להשפעת תיקון זה על המעמד, על חובת תשלום דמי ביטוח והשפעתם על הגמלאות. עד להוצאת חוזר מנחה בנושא, ככל שיתקבלו פניות יש להקפיא את החוב שמקורו בחברות ארנק ולהעביר לתחום הביטוח פנייה במערכת קשר ובירורים תחת לשונית "חברות ארנק" " . הביטוח הלאומי אינו מבדיל בין הכנסה רגילה בשומה לב ין הכנסה שמקורה בחוק ההסדרים ,2017 כיוון שטרם קיבל מרשות ה מיסים את המידע מהשדות האינפורמטיביים בדוחות לשנים 2017 ואילך. לאור זאת, יש להודיע לסניף בכתב על כל חיוב בדמי ביטוח שמקורו בסעיפים 62 א או 3 )ט 1 ( לפקודה כדי שהחוב יוקפא תחת הכותרת "חברות ארנק", כל עוד לא יצא פרסום אחר בנושא. קיזוז החזר של בן זוג מחוב של מבוטח הביטוח הלאומי מסר כדלקמן: • לפני ביצוע קיזוז בין בני זוג הביטוח הלאומי שולח הודעה עם אפשרות להתנגד. • גם אם ההודעה על ההתנגדות מתקבלת לאחר ביצוע הקיזוז - משיבים את הסכום שקוזז לבן הזוג ממנו נלקח הכסף. סוגיות הקשורות למעמדו של תושב ישראל בחו"ל הגדרת תושבות ושלילת תושבות של מבוטח שגר בישראל ויצא לחו"ל תושב ישראל שאינו אזרח ישראל, חייב לשהות כחוק בישראל. הוא חייב להחזיק באחת מהאשרות המקנות תושבות: רישיון לישיבת קבע או אשרה מסוג א/ 1 , א/ 2 , א/ ,4 א/ 5 )כפוף לכללי הישיבה בישראל בסעיף 2 א לחוק הביטוח הלאומי(. תושב ישראל שגר בארץ ויוצא לחו"ל מבוטח בביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל עוד הוא מוכר בביטוח הלאומי כ"תושב ישראל" וכל עוד יציאתו לחו"ל היא זמנית. בדרך כלל הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם שגר בארץ ויצא לחו"ל כתושב ישראל בחמש השנים הראשונות שבהן הוא נמצא בחו"ל, ולאחר מכן מברר עמו היכן מרכז חייו. ככל שנשללה התושבות מהמבוטח, הבירור בעניין מרכז חייו נעשה פעם נוספת לאחר שהמבוטח חוזר לישראל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==